Buradasınız : MANEVİ ÇÖZÜMLER

Esma-ül Hüsna'nın Sırları

Esma-ül Hüsna'nın Sırları	 - Esma'ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah'ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.

Esma'ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah'ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.

Bismillahirrahmanirrahim

1-Ya Rahman:
Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgilisi olmak 298 kere
2-Ya Rahim:
Maddi ve manevi rızıklar için 258 kere
3-Ya Melik:
Maddi ve manevi güçlü olmak için 90 kere
4-Ya Kuddüs:
Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği için 170 kere
5-Ya Selam:
Korkulan herşeyden korunmak için 131 kere
6-Ya Mü'min:
Kötü hastalıklara düşmemek için 137 kere
7-Ya Müheymin:
İnsanların düşüncelerini anlamak ve korunmak için 145 kere
8-Ya Aziz:
Düşmanlara galip gelmek için 94 kere
9-Ya Cebbar:
İstek ve arzuların hasıl olması için 206 kere
10-Ya Mütekebbir:
İzzet ve refaha nail olmak için 662 kere
11-Ya Halik:
İşlerde üzüntü sıkıntıdan kurtulmak için 731 kere
12-Ya Bariü:
İşinde başarılı olmak için 214 kere
13-Ya Müsavvir:
Maksat ve merama ulaşmak için 336 kere
14-Ya Gaffar:
Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için 1281 kere
15-Ya Kahhar:
Zalimleri kahretmek için 306 kere
16-Ya Vehhab:
Sıkıntısız ve borçsuz bir hayat için 14 kere
17-Ya Rezzak:
Bol ve rızıklı ömür için 308 kere
18-Ya Fettah:
Her türlü sıkıntıdan zor işlerden feraha nail olmak için 489 kere
19-Ya Alim:
İlim zenginliği için 150 kere
20-Ya Kabid:
Zalimin zulmünden kurtulmak için 903 kere
21-Ya Basit:
İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için 72 kere
22-Ya Hafid:
Kötülerden ve belalardan korunmak için 1481 kere
23-Ya Rafi'ü:
İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için 351 kere
24-Ya Mü'ızz:
Fakirlik ve zelillikden korunmak için 117 kere
25-Ya Müzillü:
Düşmanları zelil etmek için 770 kere
26-Ya Semi'ü:
Duaların kabulü için 180 kere
27-Ya Basir:
Acziyetin kalkması için 112 kere
28-Ya Hakem:
Haklı davasını kazanmak için 68 kere
29-Ya Adlü:
Adaletli olmak için 104 kere
30-Ya Latif:
Dileklerin gerçekleşmesi ve kısmetli rızık için 129 kere
31-Ya Habir:
Hafıza ve iradenin genişlemesi için 812 kere
32-Ya Halim:
Ahlak ve ilim güzelliği için 88 kere
33-Ya Azim:
Sözünün tesirli ve sayılı olması için 1020 kere
34-Ya Gafur:
Günahların affı,kötü ahlakı bırakmak için 1286 kere
35-Ya Şekur:
Talihin açılması ve bol rızık için 526 kere
36-Ya Aliyyu:
Zilletten kurtulmak ve yükselmek için 110 kere
37-Ya Kebir:
Hürmet görmek için 232 kere
38-Ya Hafiz:
Canın malın korunması için 998 kere
39-Ya Mukit:
Muhtaç olunan şeyi kazanmak için 550 kere
40-Ya Hasib:
Herkese karşı açık alınlı olmak için 80 kere
41-Ya Celil:
Bir zalimi zelil etmek için 5329 kere
42-Ya Kerim:
Bol rızık ve rahatlık için 270 kere
43-Ya Rakib:
Her işinde Allah ın korumasında olmak için 312 kere
44-Ya Mücib:
Duaların kabul olması için 3025 kere
45-Ya Vasi:
Ömrün uzunluğu,rızık ve sıhhat genişliği için 137 kere
46-Ya Hakim:
İlim ve hikmet sahibi olmak için 6084 kere
47-Ya Vedud:
Herkesin sevgisini kazanmak için 400 kere
48-Ya Mecid:
İzzet ve şerefin artması için 3249 kere
49-Ya Ba'is:
Kuvvetli irade ve alacaklarını kolay tahsil için 573 kere
50-Ya Şehid:
Şehit olmak ve heybetli olmak için 319 kere
51-Ya Hak:
İmanda ve ibadette sabit olmak için 108 kere
52-Ya Vekil:
Allah dan her türlü yardım için 66 kere
53-Ya Kaviyyü:
Vücudun kuvvetli olması için 116 kere
54-Ya Metin:
Maddi manevi sağlam olmak için 500 kere
55-Ya Veliyyü:
Her işinde Allah ın yardımı için 2116 kere
56-Ya Hamid:
Kazancın genişlemesi için 3844 kere
57-Ya Muhsi:
Zekanın kuvvetli olması için 148 kere
58-Ya Mübdiü:
Her işte muvaffak olmak için 57 kere
59-Ya Mu'id:
Elden kaçanı geriye kazanmak için 124 kere
60-Ya Muhyi:
İşlerin başarılı olması için 68 kere
61-Ya Mümit:
Harama bakmamak ve kötülükleri bırakmak için 490 kere
62-Ya Hayy:
Sözü tesirli ve herkesten tazim görmek için 324 kere
63-Ya Kayyüm:
İsteklerinin olması ve manevi keşifler için 156 kere
64-Ya Vacid:
Kaybedilen şeyi bulmak 196 kere
65-Ya Macid:
Kazancın bolluğu için 48 kere
66-Ya Vahid:
İsteklerin olması ve kalb uyanıklığı için 3669 kere
67-Ya Samed:
Hiç kimseye muhtaç olmamak için 134 kere
68-Ya Kadir:
İstedidiğini yapmaya güç yetirmek için 305 kere
69-Ya Muktedir:
Her işte muvaffak ve başarılı olmak için 744 kere
70-Ya Mukaddim:
Dünyavi olarak devamlı yükselmek için 184 kere
71-Ya Muahhir:
Kötü birinin uzaklaştırılması için 847 kere
72-Ya Evvel:
Her hayır işinde birinci olmak için 37 kere
73-Ya Ahir:
Ömrün uzunluğu için 801 kere
74-Ya Zahir:
Her meselenin ortaya çıkması için 1106 kere
75-Ya Batin:
Nefsin mutmain ve kalbinin geniş olması için 62 kere
76-Ya Vali:
Sözünün tesirli,insanların sevmesi için 47 kere
77-Ya Müte'al:
Düşmanların kötülük yapmaması için 551 kere
78-Ya Berrü:
Her durumda iyilik bulmak için 202 kere
79-Ya Tevvab:
Tövbelerin kabulü için 409 kere
80-Ya Müntekim:
Zulüm ve fenalıklarden korunmak için 630 kere
81-Ya Afüvvü:
Rızık bolluğu,kalb huzuru için 156 kere
82-Ya Rauf:
Hiç bir varlıktan zarar görmemek için 287 kere
83-Ya Malikü'l-Mülk:
Mal ve kazancın zarar görmemesi için 212 kere
84-85-Ya Zü'l Celali ve'l-İkram:
İşlerin kolaylığı için 1100 kere
86-Ya Muksit:
Eşlerin arasını düzeltmek için 209 kere
87-Ya Cami:
Küsleri barıştırmak için 114 kere
88-Ya Ganiyyü:
Büyük servet ve rızık genişliği için 1060 kere
89-Ya Müğni:
Geçim genişliği için 1100 kere
90-Ya Mani'ü:
Kaza ve beladan uzak olmak için 161 kere
91-Ya Darr:
Zararlı kişilerin kahrı için 1001 kere
92-Ya Nafi'u:
Hastalıktan uzak olmak hastaysa şifası için 201 kere
93-Ya Nur:
Doğruyu yanlışı görmek ve kalbi nurlandırmak için 256 kere
94-Ya Hadi:
Çocukların itaatkar olması için 400 kere
95-Ya Bedi'u:
Allah ın yardımı sana ulaşması için 86 kere
96-Ya Baki:
Sıhhatli ve ömür uzunluğu için 113 kere
97-Ya Varis:
Uzun ömürlü,bol rızık ve şeref için 707 kere
98-Ya Reşid:
İçki-zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için 514 kere
99-Ya Sabur:
Başladığı işi bitirmek için 298 kere