Buradasınız : MANEVİ ÇÖZÜMLER

SABAH VE AKŞAM NAMAZI SONRASI OKUNACAK tesbihler

Sabah ve Aksam Namazı Peşine Okunması Faydalı Olan Evrad
 
-10 DEFA ''Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel Hayy el Kayyum ve etubu ileyh. ''
 
-10 DEFA ''La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüva ala külli şeyin Kadir. ''
 
-10 DEFA ''Subhanallahi vel hamdülillahi ve la ilahe illallahü vellahü  ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil  azim''
 
 
-10 DEFA ''Rabbiğfirli vetüb alleyye  inneke entettevvabürrahim''
 
-10 DEFA ''Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. '' 
 
OKUNACAK
 
1 DEFA
 
-Allahümme inniy es elüke affe vel afiye fiddünya vel ahirah
 
-Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahirati haseneten ve gina azebennar. 
 
-Rabbenağfirli veli valideyye ve lil mü'minine yevme yekumül hisab 
 
-Allahümme mağfirli verhamni ve afini verzugni vehdini
 
-Allahümme ferric anni hemmi ve gammi feracen acilen bi rahmetike ya erhamerrahimin
 
 ve sallallahü ala seyyidine Muhammed'in ve ala alihi vesellim 
 
Amin.