4.Sınıf Matematik Zaman Ölçüleri Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde saat, dakika, saniye ilişkileri ve zamanı ölçme konusunu öğreneceğiz. Dersimizde hem özet konu anlatımı hem de çözümlü örnek sorular yer almaktadır. Eğer 4.sınıf zaman ölçüleri için örnek soru çözümleri arıyorsanız doğru yerdesiniz.

4.Sınıf Matematik Zaman Ölçüleri

Bir saatin içinde 60 dakika vardır. Yani bir dakika bir saatin 60’da 1’idir diyebiliriz. Aynı şekilde bir dakikanın içinde 60 saniye vardır. Yani bir saniye bir dakikanın 60’da 1’idir.

Örnek 1: 2 saat 18 dakikanın kaç dakika olduğunu bulalım.

Çözüm 1

1 saat 60 dakikadır.
2 saat 2 x 60 = 120 dakika
2 saat 18 dakika = 120 dakika + 18 dakika = 138 dakikadır.

Örnek 2: 15 dakika 15 saniyenin kaç saniye olduğunu bulalım.

Çözüm 2

1 dakika = 60 saniyedir.
15 dakika = 15 x 60 = 900 saniye
15 dakika 15 saniye = 900 saniye + 15 saniye = 915 saniyedir.

* 1 gün, 24 saattir. Gece 12.00 ile öğle 12.00 arasında geçen zaman dilimine “öğleden önce” öğle 12.00’den gece 12.00’ye kadar geçen zaman dilimine ise “öğleden sonra” denir.

Yıl — Ay — Hafta — Gün Arasındaki İlişkiler

Gün; Dünyamızın kendi etrafında bir tam dür dönmesiyle oluşan zaman dilimine verilen isimdir.

Hafta; 7 günlük zaman dilimlerine verilen isimdir.

Ay; 30 veya 31 günlük zaman dilimlerine verilen isimdir. Takvimde bazı aylar 30, bazı aylar 31 gündür. Ancak Şubat ayı 28 gündür sadece artık yıllarda 29 gündür. Bizlere verilen Matematik problemlerinde 1 ay genellikle 30 gün kabul edilir.

Yıl; Dünyamızın Güneş etrafında bir tam tur dönmesiyle oluşan zaman dilimidir ve 365 güne tekabül etmektedir.

Asır; 100 yıllık zaman dilimlerine asır denir. Diğer adı ise yüzyıldır. Kısaca yy. şeklinde gösterilir.

Artık yıl; Şubat ayının 29 günden oluştuğu yıllara artık yıl denir. Şubat ayı, 4 yılda bir 29 gündür. Bundan dolayı o yıl 366 günden oluşur.

Örnek 5: Aşağıda verilen noktalı yerlere uygun olan ifadeleri yazınız.

a. 1 yıl = …….. aydır. ç. 1 hafta = …….. gündür.

b. 1 yıl = …….. gündür. d. Artık yıllarda şubat ayları …….. günden oluşur.

c. 1 yıl = …….. haftadır. e. 3 hafta = …….. gündür.

Çözüm 5

a) 1 yıl 12 aydan oluşmaktadır.

b) 1 yıl 365 gündür.

c) 1 yıl 52 haftadır.

ç) 1 hafta 7 gündür.

d) Artık yıllarda Şubat ayı 29 günden oluşur.

e) 1 hafta 7 gün, 3 hafta 21 gündür.

Örnek 6: 26 Aralık 1925’te 697 sayılı yasa ile uluslararası takvim ve saatin kullanılması kabul edilmiştir. Bu yasa kabul edileli kaç yıl olmuştur?

Çözüm 6

697 sayılı yasa 1925 yılında kabul edildiğine göre kaç yıl önce kabul edildiğini bulmak için içinde bulunduğumuz yıldan 1925 yılını çıkarırız.

2017-1925 = 92 yıl olmuştur.

Örnek 7: 1996 yılı artık yıl olduğuna göre, 2017 yılına kadar hangi yıllar artık yıldır?

Çözüm 7: Her 4 yılda bir artık yıl olduğunu öğrenmiştik. O halde 1996 yılından itibaren her 4 yıl artık yıldır.

O halde 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 ve 2016 yılları artık yıldır.

Sınıf Tartma Konu Anlatımı Ve Tartma Problemleri

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Tartma konusunu öğreneceğiz.

Doğada bulunan her maddenin bir ağırlığı vardır. Bizlerde bu ağırlıkları tartı adı verilen ölçüm aleti ile ölçeriz. Tartının temel ölçü birimi ise kilogramdır. Kilogram kısaca kg ile gösterilmektedir. Eğer ölçeceğimiz ağırlıklar daha büyükse, ton ağırlık birimi ile ölçülür. Ton ise kısaca t harfi ile gösterilir. Ayrıca kilogramdan daha küçük ağırlıklar ise gram ile ölçülür. Gram da g şeklinde gösterilir.

1 kg = 1000 g

3 kg = 3000 g

5 kg 128 g

5000 g + 128 g = 5128 g’dır.

* 1 kilogram 1000 gram, 1 ton 1000 kilogram, 1 gramda 1000 miligramdır.

Örnek 1

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
a. 780 mg’a …………….. mg eklersek 1 g olur.
b. 8540 mg= …………….. g …………….. mg’dır.
c. 4 t 372 kg, …………….. kg’a eşittir.
ç. 5734 kg’a …………….. kg eklersek 6 t 27 kg olur.
d. 382 g’a …………….. g eklersek 3 kg olur.
e. 7082 kg = …………….. t …………….. kg’dır.

Çözüm 1

a) 1 g 1000 mg olduğuna göre 780 mg’a 220 mg eklersek 1 g olur.

b) 1 g 1000 mg olduğuna göre 8540 mg, 8 gram 540 mg’dır.

c) 1 t 1000 kg olduğuna göre, 4 t 372 kg, 4372 kg’dır.

d) 1 kg 1000 g olduğuna göre, 3 kg, 3000 g’dır. O halde 382 g’a 2618 g eklersek 3000 g yapacaktır.

e) 1 t 1000 kg olduğuna göre, 7082 kg, 7 t 82 kg’dır.

Tartma ile İlgili Problemler Çözme

Tartma problemlerini de çözebilmemiz için diğer problem tiplerinde olduğu gibi soruyu anlamamız oldukça önemlidir.

Örnek 2

Boşken 8400 kg olan bir kamyona her birinin kütlesi 50 kg olan paketlerden 40 adet yükleniyor. Buna göre, kamyonunun yükü ile birlikte kaç ton kaç kilogram geldiğini bulalım.

Çözüm 2

Kamyon boşken 8400 kg geliyorsa kütlesi 50 kg olan 40 adet paket yüklenince kaç kg gelir?

Kamyon dolu iken kaç kilogram geldiğini bulmak için kütlesi 50 kg olan 40 adet paketin kaç kilogram ettiğini bulacağız.
Daha sonra kamyonun boş kütlesi ile paketlerin toplam kütlesini toplayacağız.

50 x 40 = 2000 kg → paketlerin toplam kütlesi
8400 + 2000 = 10 400 kg → dolu kamyonun kütlesi

4.Sınıf Matematik Sıvıları Ölçme Konu Anlatımı

Doğada bulunan sıvıları ölçmek için kullanılan ölçü birimine litre denir. Daha az miktardaki sıvıları ölçmek içinde mililitre kullanılır. Litre ile ile mililitre arasında 1 L=1000 mL ilişkisi vardır.

Örnek 1: 3 L’nin kaç mililitreye eşit olduğunu bulalım.

Çözüm 1

1 L = 1000 mL olduğundan
3 L = 3 x 1000 mL = 3000 mL’dir.

Örnek 2: 64 L 180 mL’nin kaç mililitreye eşit olduğunu bulalım.

Çözüm 2

Mililitre cinsinden sorulduğu için her iki ifadeyi de mL cinsinden yazıp toplamamız gerekir.

64 L 180 mL = 64 000 mL + 180 mL = 64 180 mL’dir.

* Sıvılar litre ile ölçülür. Litre kısaca “L” ile gösterilir.
* 1 L = 1000 mililitredir. Mililitre kısaca “mL” ile gösterilir.
* 1 L = 1000 mL = 2 x 500 mL = 4 x 250 mL
* 1 L = 5 x 200 mL = 10 x 100 mL = 20 x 50 mL

Örnek 3: Verilen ifadeleri doğru sonuçları ile eşleştiriniz.

1 L 8 yarım litre
3 L 6 yarım litre
5 L 2 yarım litre
4 L 16 yarım litre
8 L 10 yarım litre

Çözüm 3: 1 L’nin 2 x 500mL olduğunu öğrenmiştik. O halde;

  • 1 L = 2 yarım litre
  • 3 L = 3 x 1 litre = 3 x 2 yarım litre = 6 yarım litre
  • 5 L = 5 x 1 litre = 5 x 2 yarım litre = 10 yarım litre
  • 4 L = 4 x 1 litre = 4 x 2 yarım litre = 8 yarım litre
  • 8 L = 8 x 1 litre = 8 x 2 yarım litre = 16 yarım litre

Sıvıların Miktarını Tahmin Etme

Sıvıların miktarlarını tahmin etmek için öncelikle ölçüsünü bildiğimiz bir kap belirleriz. Ardından elimizdeki miktarı ölçüsünü bildiğimiz kapla karşılaştırır ve tahmini bir ölçü ile ifade ederiz.

Örnek 4: Verilen ifadelerin başına ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

a. ….. 1 yemek kaşığı dolusu sıvı miktarı 1 mL’dir.
b. ….. 1 çay kaşığı dolusu sıvı miktarı 5 mL’dir.
c. ….. 1 su bardağı dolusu sıvı miktarı 170 mL’dir.
ç. ….. 1 sürahi dolusu sıvı miktarı 1500 mL’dir.
d. ….. Dolu bir havuzdaki su miktarı 2500 mL’dir.

Çözüm 4

a) 1 yemek kaşığı dolusu sıvı miktarı ortalama 5 mL’dir. O halde ilk önermemiz yanlıştır.

b) 1 çay kaşığı dolusu sıvı miktarı ortalama 1 mL’dir. O halde ikinci önermemiz yanlıştır.

c) 1 su bardağı dolusu sıvı miktarı ortalama 250 mL’dir. O halde üçüncü önermemiz yanlıştır.

ç) 1 sürahi dolusu sıvı miktarı ortalama 1500 mL’dir. O halde dördüncü önermemiz doğrudur.

d) Dolu bir havuzdaki su miktarı ortalama 10000 L’dir. O halde beşinci önermemiz yanlıştır.

Sıvıları Ölçme ile İlgili Problemler Çözme

Bu dersimizde sıvıları ölçmeyi öğrendik. Şimdide sıvılar ile ilgili birkaç problem çözelim.

Örnek 5: Özlem, akvaryumdaki suyun azaldığını fark ettiği gün akvaryumuna 960 mL su eklemek ister. Bu işlemi, akvaryuma 8 çay fincanı su ekleyerek yapar. Özlem’in kullandığı çay fincanı kaç mililitre su almaktadır?

Çözüm 5: Özlem’in akvaryumuna eklediği su miktarı 960 mL’dir. Bu su miktarını 8 çay fincanı kullanarak eklemiştir. O halde 960 mL = 8 çay fincanı olduğuna göre 1 çay fincanının ölçüsünü bulmak için 960 mL’yi 8’e böleriz.

1 çay fincanı = 960 : 8 = 120 mL

Örnek 6: 750 mL kolonya 4 TL’ye satılmaktadır. Buna göre 3 L kolonya kaç TL eder?

Çözüm 6: Bizim öncelikle 3 L kolonyanın kaç mL olduğunu bulmamız gerekir. 1 L = 1000 mL olduğuna göre 3 L = 3000 mL etmektedir. 750 mL kolonyanın her biri 4 TL ise, 3000 mL’nin içinde kaç tane 750 mL olduğunu bulursak kolonya fiyatını da bulmuş oluruz.

3000:750 = 4 eder. O halde

4 x 4 TL = 16 TL

O halde 3 L kolonyanın fiyatı 16 TL’dir.


Yorum yapın