6.Sınıf ASAL SAYILAR VE DOĞAL SAYILARI ASAL ÇARPANLARINA AYIRMA Konu Anlatımı

ASAL SAYILAR

1 ve kendisinden başka hiç bir sayma sayısına tam bölünemeyen 1’den büyük doğal sayılara asal sayı denir. Diğer bir ifade ile çarpanları sadece 1 ve kendisi olan 1’den büyük doğal sayılardır.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 … sayıları birer asal sayıdır.

ÖRNEK: 2, 5, 4, 15 sayılarından hangileri asaldır bulalım.

2 sayısı sadece 1 ve 2’ye kalansız bölünür. Bu yüzden asal sayıdır.

5 sayısı sadece 1 ve 5’e kalansız bölünür. Bu yüzden asal sayıdır.

4 sayısı 1’e, 2’ye ve 4’e kalansız bölünür. Bu yüzden asal sayı değildir.

15 sayısı 1’e, 3’e, 5’e ve 15’e kalansız  bölünür. Bu yüzden asal sayı değildir.

ASAL SAYILAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

# 1 asal sayı değildir.

# 2 en küçük asal sayıdır.

# 2’den başka çift asal sayı yoktur. (Çünkü hepsi 2’ye de bölünür.)

# Asal Sayılar Hakkında Ek Bilgiler

# 1’den 100’e kadar olan asal sayılar

# İlk 1000 Asal Sayı 

 ASAL ÇARPANLARA AYIRMA

Bir doğal sayıyı asal çarpanlarına ayırmak için iki yöntem kullanabiliriz. Bunlar çarpan ağacı ve bölen listesidir.