6-Sınıf DOĞAL SAYILARLA PROBLEM ÇÖZME-KISACA

Doğal Sayılarla Problem Çözme:

 Doğal sayılarla ilgili problemleri çözerken aşağıdaki adımları göz önünde bulundurmalıyız. Böylelikle çözüm sırasında oluşabilecek hataları engellemiş oluruz.

Problemi Anlama: Bu adımda problemi dikkatlice okuyarak, problemi çözmek için verilen bilgileri ve bulmamız gerekeni, yani isteneni anlamalıyız. Kısaca, problemde verilen ve istenen bilgiyi doğru bir şekilde belirlemeliyiz.

Plan Yapma: Bu adımda, elimizdeki bilgilerle istenene ulaşmak için nasıl bir yöntem izlememiz gerektiğini belirlemeliyiz. Yöntemimizi doğru bir şekilde uyguladığımız zaman problemin çözümüne ulaşmış oluruz.

Planı Uygulama: Bu adımda, daha önceden belirlemiş olduğumuz yöntemi matematiksel bir işlem ile ifade etmeliyiz. Daha sonra, elde ettiğimiz matematiksel işlemleri, işlem önceliğine dikkat ederek yapmalıyız.

Çözümü Kontrol Etme: Elde ettiğimiz işlem sonucunun problemin sonucu olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Bu aşamada, çözdüğümüz probleme göre farklı yöntemler uygulayabiliriz.

Örnek: Beyaz eşya satılan bir dükkândan 1240 TL’lik fırın alacak olan biri, ödemenin bir kısmını nakit, bir kısmını ise aylık eş taksitlerle yapmayı planlamaktadır. Bu kişi, fırın ücretinin başlangıçta 400 TL’sini nakit verip kalan ücreti de 6 taksitte ödeyeceğine göre, bu kişinin her ay ödeyeceği ücret kaç TL olur?

Problemi anlama: Problemi çözebilmek için, önce verilenleri ve isteneni belirleyelim.

 Verilenler:                                                                             İstenen:

 Fırının ücreti → 1240 TL                                                     Her ay taksit olarak ödenenecek ücret

Bu ücretin 400 TL’sinin nakit verileceği

 Kalan ücretin 6 ay taksitle verileceği

Plan yapma: Öncelikle, fırın ücretinden nakit ödenen ücreti çıkarıp kalan ücreti buluruz. Daha sonra; kalan ücret 6 ay eş taksitlerle ödeneceği için, bu sayıyı 6’ya böleriz ve her ay ödenecek taksit ücretini buluruz.

 Planı uygulama: Kalan ücret →1246 – 400 = 846 Her ay ödenecek ücret → 846 : 6 = 141

 Çözümü kontrol etme: Çözümümüze göre her taksit ücretini 141 TL bulduk. 6 ay taksit olduğuna göre, taksitle ödenecek ücreti; 6 · 141 işlemini yaparak 846 TL buluruz. Nakit verilen ücret, yani 400 TL ile taksitli ücretin, yani 846 TL’nin toplamı 1246 TL’dir ve bu ücret fırın ücretidir. Bulduğumuz sonuçlar aynı olduğu için, problemimizin çözümünün doğru olduğunu söyleyebiliriz.

Doğal Sayılarla Problem Kurma

Bir problem kurmak için önce veriler incelenir, veriler arasında ilişki kurulmaya çalışılır. Verilenler ve istenenler gruplandırıldıktan sonra; problem, o verilerin tamamı kullanılarak açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilir.