6.SINIF KÜMELER – KONU ANLATIM

Aynı ya da farklı cinsten nesneler topluluğu bir küme oluşturur. Kümeler, içerisinde bulunan nesnelerin özelliklerine göre isimlendirilebilir veya büyük harflerle gösterilebilirler. Örneğin, masa üzerinde bulunan nesnelerden bir küme oluşturduğumuzda, bu kümeye “masadaki nesneler” adını verebiliriz. Kümeler genellikle A, B, C gibi büyük harflerle gösterilirler.

Kümelerin Farklı Gösterimleri

Kümeler; liste yöntemi, ortak özellik yöntemi ve Venn şeması olmak üzere üç şekilde gösterilebilir.

 1. Bir kümenin elemanlarının, küme parantezi içerisinde sırası önemli olmamak üzere yazılmasına liste yöntemi ile gösterme denir.

Örneğin, “A = {1, 2, 3, 4}”, A kümesinin liste yöntemi ile gösterilmesidir.

2. Bir kümenin elemanlarını tanımlayan ortak özeliğin, küme parantezi içine yazılmasına ortak özellik yöntemi ile gösterme denir. Örneğin, “A = {sayma sayılarının ilk dördü}” A kümesinin ortak özellik yöntemiyle gösterilmesidir.

3 . Bir kümenin elemanlarının, kapalı bir şekil içine yanlarına nokta konulup yazılarak gösterilmesine Venn şeması ile gösterme denir.