7.Sınıf Cebirsel ifadeler Örüntü Kuralı Konu Anlatımı

Bir örüntünün hangi adımında (teriminde) hangi sayının olacağını söyleyen cebirsel ifadeye örüntünün kuralı denir. Örüntünün kuralında değişken olan örüntünün adımlarıdırve budeğişkeni belirtmek için n harfi kullanılır. Örüntü kuralındaki n harfi örüntünün temsilci sayısı, genel sayısı veya n. sayısı olarak da adlandırılır.

Günlük hayatta ya da şekil örüntülerinde karşımıza çıkan örüntülerin kuralını belirlemek için öncelikle bu örüntüleri bir sayı örüntüsü şeklinde ifade ederiz. Daha sonra bu sayı örüntülerindeki adımlar ile bu adımlardaki sayılar arasında bir ilişki kurarız. Adım sayısı değişken olmak üzere her bir adımda, bize o adımdaki sayıyı ifade eden bir cebirsel ifade yazarak örüntülerin kuralını belirleriz.

Günlük hayattaki örüntüleri fark etmek ve bu örüntülerin kuralını belirleyebilmek bize olaylarla ilgili tahmin yapabilme olanağı da sağlar.