7.Sınıf DEVİRLİ DEVİRSİZ ONDALIK SAYILAR Konu Anlatımı

Rasyonel Sayıların Devirsiz Veya Devirli Ondalık Gösterimi

Rasyonel sayıları devirsiz veya devirli ondalık gösterimle ifade edebilliriz. Bu işlemi bölme yardımıyla ya da paydayı 10 veya 10’un katları yapacak şekilde genişleterek yapabiliriz.

Bir ondalık gösterimde ondalık kısımda aynı rakam veya rakam grupları sürekli olarak devam ediyorsa bu sayılara devirli ondalık gösterim denir. Tekrarlayan rakam ya da rakam grubunu sonsuza kadar yazmak yerine bu rakam veya rakam grubunun üzerine devir çizgisi konulabilir.