7.Sınıf EŞ AÇILAR VE AÇIORTAY Konu Anlatımı

Açılar ve Açıortay

Açılar ve Eş Açı Çizme

Ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denir.

Verilen bir açıya eş bir açıyı farklı yöntemlerle çizebiliriz.

1.  Yöntem: Bir ışın çizeriz. Açıölçeri ışın üzerine koyarak çizmek istediğimiz açının ölçüsüne uygun bir nokta belirleriz. Daha sonra da ışının başlangıç noktasını bu noktaya doğru uzatarak yeni bir ışın çizmiş oluruz. Oluşan bu açı diğer açıya eş bir açı olur.2.  Yöntem: Bir ışın çizeriz. Daha sonra pergelin sivri ucunu açının köşesine koyup, açının kenarlarını kesen bir yay çizeriz. Pergelin açısını bozmadan sivri ucunu çizdiğimiz ışının başlangıç noktasına koyup ışını kesen bir yay çizeriz.

Açıortay ve Açıortay Çizme

Bir açısal bölgeyi, ölçümleri birbirine eşit iki bölgeye ayıran ışına açıortay denir.

Verilen bir açının açıortayını farklı yöntemlerle çizebiliriz.

1.  Yöntem: Bir açının açıortayını çizmek için, önce pergelimizin sivri ucunu açının köşe

noktasına koyup açının kenarlarını kesen bir yay çizelim.