7.SINIF ORTALAMA, ORTANCA VE TEPE DEĞERİ KONU ANLATIMI

Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri

Bir veri grubunun aritmetik ortalaması, veri grubundaki değerlerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle bulunur.

Örnek: Aşağıda verilen sayı dizisinin aritmetik ortalamasını bulalım.

Bir veri grubu küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralandığında, ortada bulunan veri ortanca (medyan) olarak adlandırılır.

Örnek: Aşağıda verilen sayı dizisinin ortanca değerini bulalım.

2, 9, 11, 14, 15, 17, 21, 24, 33, 33, 41

Bu dizide ortada bulunan veri 17’dir. Yani bu veri grubunun ortanca değeri 17’dir.

Veri grubunda çok büyük ve çok küçük değerler varsa veya ortalarda yer alan değerler birbirine yakın olduğunda, veri grubunun eğilimini anlayabilmek için ortanca kullanmamız daha uygundur.

Bir veri grubunda en çok tekrar eden değere o veri grubunun tepe değeri (modu) denir.

Örnek: Aşağıda verilen sayı dizisinin tepe değerini bulalım.

2, 9, 11, 14, 15, 17, 21, 24, 33, 33, 41

Bu dizide en çok tekrar eden sayı 33’tür. Yani bu veri grubunun tepe değeri 33’tür.

Veri grubunda tekrar eden sayılar fazla ise bu veri grubunun eğilimini anlayabilmek için tepe değerine bakmamız uygun bir yöntemdir.