7.Sınıf VERİLERİ UYGUN GÖSTERİMLERLE GÖSTERME Konu Anlatımı

Verileri Uygun Gösterimlerle  Gösterme

Araştırma sonucu elde edilen verileri göstermek için sıklık tablosu, sütun grafiği, daire grafiği ve çizgi grafiği gibi istatistiksel veri temsil yöntemlerini kullanabiliriz. Gösterim yöntemlerinin üstünlük ve sınırlılıkları değerlendirilerek, verileri kullanım amaçlarına göre bu gösterimlerin herhangi biri ile gösterebiliriz.

Gösterim Yöntemlerinin Üstünlük ve Sınırlılıkları

Çizgi Grafiği

·    Bir değişkenin zaman içerisindeki değişimini incelemek için uygun grafik türüdür.

·    Birden çok sürekli veri grubunun kıyaslanması kolaylıkla görülebilir.

Sütun Grafiği

·    2 veya 3 veri grubu kolaylıkla kıyaslanabilir.

·    Her bir veri ayrı sütunda gösterildiği için incelenmesi kolaydır ve verinin gerçek değeri

kolaylıkla görülebilir.

Daire Grafiği

·    Bir değişkenin bir bütün içerisindeki oranını belirlemek için en uygun grafik türüdür.

·    Her bir kategorinin toplam içindeki payı rahatça görülebilir.

Bir grafik türünden gösterilen veriler diğer grafik türlerine aktarılarak ta gösterilebilir.