8.Sınıf Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği Arasında Dönüşüm Yapma Konu Anlatımı

Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği Arasında Dönüşüm Yapma

Çizgi Grafiği

•    Zaman, sıcaklık gibi sürekli değişen faktörlere bağlı veri gruplarının değerleri doğru

parçaları ile birleştirildiği için ardışık değerler arasındaki değişimi izlemek için en uygun

grafik çizgi grafiğidir.

•    Veri gruplarına değişimin incelendiği faktörler birbirlerine bağlı ve eş aralıklı olmak

zorundadır. Bu yüzden, araba modelleri gibi aralarında birbirine bağlı bir ilişki ve eş aralıklı sıralama bulunmayan kategorilere ayrılmış veri gruplarını göstermek için uygun değildir.

•    Birden fazla veri grubundaki değişimlerin birbirleriyle ilişkisinin incelenmesi için en uygun

grafiktir.