8.SINIF EBOB, EKOK VE ARALARINDA ASAL SAYILAR KONU ANLATIMI

EBOB, EKOK ve Aralarında Asal Sayılar

EBOB

İki ya da daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu doğal sayıların en

büyük ortak böleni denir ve EBOB şeklinde ifade edilir.

Asal Çarpanlar Algoritmasını Kullanarak EBOB Bulma

Sayıların EBOB’u, asal çarpanlar algoritması ile de bulunabilir. Çarpan ağacına göre daha pratik ve anlaşılır olan bu yöntem, EBOB bulurken çok daha fazla tercih edilir.

Asal çarpanlar algoritmasında, her iki sayıyı da bölen sayıların çarpımı EBOB’u verir.

Günlük Hayatta EBOB ve EKOK

EBOB, büyük parçalardan küçük parçalar elde edilirken kullanılır. Buna göre;

•    şişede, çuvalda ya da benzeri kaplarda bulunan malzemeler daha küçük kaplara

aktarılırken bunlardan kaç tane kullanılacağı,

•    kumaş ve çubuk gibi malzemelerin eşit uzunlukta olacak şekilde kaç parçaya

ayrılabileceği

EBOB kullanılarak bulunur.

EKOK, küçük parçalar kullanılarak büyük parçalar elde edilirken kullanılır. Buna göre;

•    farklı zaman aralıklarıyla nöbet tutan iki doktorun ortak nöbet tuttuğu gün,

•    fıstık, kalem, şeker ve boncuk gibi nesneler sayılırken artan ya da sınıfta öğrenciler

sıralara oturtulurken ayakta kalacak olan toplam öğrenci sayısı

EKOK kullanılarak bulunur.