8.Sınıf Koordinat Sistemi Konu Anlatımı

İki sayı doğrusunun sıfır noktalarında birbirlerine dik kesişmesiyle koordinat sistemi oluşur. Yatay olan sayı doğrusuna apsisler ekseni, dikey olan sayı doğrusuna ordinatlar ekseni ve bu eksenlerin kesiştiği noktaya ise başlangıç noktası ya da orijin denir.

Koordinat sisteminde bir nokta ele alalım ve bu noktaya A noktası diyelim. A noktasından sırasıyla apsisler eksenine ve ordinatlar eksenine dikmeler indirelim. Bu dikmelerin apsisler eksenini ve ordinatlar eksenini kestiği noktaları sırasıyla eksenler üzerinde işaretleyelim. Koordinat sisteminde bir noktaya karşılık gelen bu sayı ikilisine sıralı ikili denir. Önce apsisler eksenini kestiği noktanın sayı değerini, daha sonra da ordinatlar eksenini kestiği noktanın sayı değerini sıralı ikili şeklinde yazarsak bu bize A noktasının koordinatlarını belirtir.

Bu sıralı ikilinin birinci sayısına apsis, ikincisine de ordinat denir.