8.Sınıf Olası Durumları Belirleme – Konu Anlatımı

Olası Durumları Belirleme

İçerisinde 3 tane karamelli, 2 tane sütlü ve 2 tane de bitter çikolata bulunan bir kutuyu, bakmadan karıştırıp içinden bir çikolata seçelim. Elimize hangi çikolatanın geleceğini bilemeyiz. Ancak, bu kutudan gelecek çikolatanın 3 karamelli, 2 tane sütlü ya da 2 tane bitter çikolatadan bir tanesi olacağını söyleyebiliriz.

Matematikte, yukarıdakine benzer şekilde, sonucu bilinmeyen fakat olası sonuçlarını belirleyebildiğimiz durumlar olasılık konusu altında ele alınır ve deney olarak adlandırılır. Deney sonucunda gözlemlenebilecek farklı sonuçların her birine ise çıktı denir.

Görüldüğü gibi, çekilen çikolatanın karamelli olmasına ait çıktılar, deneyin 7 çıktısından 3 tanesidir. Çekilen çikolatanın sütlü olması ise deneyin 7 çıktısından 2 tanesidir. O hâlde, bu kutudan bir çikolata çekildiğinde, bunun karamelli olması olasılığının sütlü olması olasılığından daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Benzer şekilde, sütlü ve bitter çikolataların sayıları eşit olduğundan, kutudan sütlü çikolata çekme olasılığının bitter çikolata çekme olasılığı ile eşit olduğunu söyleyebiliriz.