8.SINIF ÜSLÜ İFADELER VE ONDALIK GÖSTERİMLERİ ÇÖZÜMLEME -KONU ANLATIM

Üslü İfadeler ve Ondalık Gösterimleri Çözümleme

Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri Bir tam sayının pozitif kuvvetini alırken, o tam sayı, kuvveti kadar kendisiyle çarpılır.

Verilen Bir Tam Sayıyı veya Bir Tam Sayının Negatif Kuvvetinin Değerini Üslü İfade

Şeklinde Yazma Bir tam sayının pozitif kuvveti alınırken, o tam sayı, kuvveti kadar kendisiyle çarpılır. Tam sayının negatif kuvveti hesaplanırken ise sayının çarpma işlemine göre tersinin pozitif kuvveti alınır. Bu bilgiler kullanılarak verilen bir tam sayıyı ya da bir tam sayının negatif kuvvetinin değerini üslü ifade olarak yazabiliriz.

Ondalık Gösterimlerini 10’un Tam Sayı Kuvvetlerini Kullanarak Çözümleme

Bir ondalık gösterimi basamak değerlerinin toplamı biçiminde yazmaya, bu ondalık gösterimi çözümleme denir.