EMDR PSİKOTERAPİSİ

EMDR, “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” kelimelerinin baş harfi ile isimlendirilen bir terapi yöntemidir ve Türkçeye “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme” olarak çevrilmiştir.
EMDR Bir çeşit psikoterapidir.Beynin sağ ve sol lobunu aynı anda etkili hale getirerek verileri yeniden işlememizi sağlar.Travma sonrası stres bozukluğu ,kaygı bozukluğu gibi durumlarda olayın negatif etkilerini ciddi anlamda bertaraf eder.Faydalı olduğu bir çok araştırmayla kanıtlanmıştır.
EMDR terapisi ile kaza, deprem, savaş, taciz, şiddet gibi travmatik olayların üzerimizde bıraktığı kötü etkilerden kurtulabiliriz.
EMDR terapisinin etkili olduğu diğer bir alan olumsuz yaşam deneyimleridir.
Ayrıca yaşadığımız travma ve olumsuz yaşam olayları, kaygı bozukluğu, depresyon, kızgınlık ve öfke nöbetlerine de neden olduğu için bunlar da EMDR terapisi ile tedavi edilebilir.
EMDR terapisi ayrıca; aile çatışmaları, boşanma, okulda zorlayıcı olaylar gibi kriz yaşantılarında; kaygı bozuklukları ve fobilerde de etkili olmaktadır.
Hızlı bir şekilde etki göstermektedir.Tüm dünya tarafından kabul edilmekte ve ülkemizde bunun sertfikalı eğitimini almış çok sayıda psikolog bulunmaktadır.